منشور اخلاقي

a

صفحه اصلی   منشور اخلاقي

  منشور اخلاقی

 

  • حمایت از کارآفرینان و پشتیبانی از ایده های جدید مبتنی بر دانش نخبگان و اصول و فرهنگ اسلامی ایرانی

  • تلاش در جهت حفظ و ارتقاء منافع سهامداران شرکت با کسب جایگاه برتر در میان رقباء بوسیله افزایش بهره وری در منابع از طریق بهبود مسنمر فرآیندها و زیرساخت ها ، توسعه بازار و تنوع محصول

  • تلاش در جهت پایبندی به اصول اخلاقی و رعایت کلیه الزامات ، ارزش ها و قوانین مصوب در جامعه

  • تلاش در  جهت ایجاد رابطه بلند مدت و پایدار با کلیه ذی النفعان از جمله مشتریان و شرکاء از طریق ایجاد همدلی ، احترام ، صداقت و پایبندی به تعهدات و حفظ اسرار آنان

  • تلاش در جهت توسعه مشارکت و حفظ کرامت انسانی همکاران گروه، از طریق ایجاد بسترهای لازم و تدوین آیین نامه

  • تلاش در جهت ایجاد روحیه همکاری تیمی و ارتقاء روحیه صداقت و احترام متقابل کارکنان گروه از طریق رعایت اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی