شرايط حق تقدم و پذيره‌نويسي خريد سهام جديد حاصل از افزايش سرمايه گروه فن آوا اعلام شد

a

صفحه اصلی   اخبار
1

  هيئت مديره گروه فن آوا اعلام کرد:

  شرايط حق تقدم و پذيره‌نويسي خريد سهام جديد حاصل از افزايش سرمايه گروه فن آوا اعلام شد

  

هیئت مدیره گروه فن آوا با انتشار آگهی شرایط حق تقدم و پذیره نویسی خرید سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه گروه فن آوا را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا: بر اساس آگهی منتشر شده به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 1396/01/20 و مجوز شماره 148 - 324028 / 954 مورخ 1395/12/25 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 440.000.000.000 ریال به مبلغ 880.000.000.000 ریال، منقسم به 880.000.000 سهم 1000ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

1-  سرمایه فعلی شرکت: 440.000.000.000 ریال،

2-  مبلغ افزایش سرمایه: 440.000.000.000 ریال،

3 - مبلغ سرمایه پس از افزایش: 880.000.000.000 ریال

4- ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال

5- تعداد سهام عرضه شده: 440.000.000 سهم قابل پذیره نویسی

6- نوع سهم: عادی با نام

7- محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ 440.000.000.000 ریال انجام خواهد شد.

8- موضوع افزایش سرمایه: مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و خرید ساختمان جهت استقرار گروه

9- به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1396/01/20 تعداد 100 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق میگیرد. تعداد دقیق سهام و حق تقدمهای متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10- سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11 - مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

12 - سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:

- سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تامین نمی‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را به حساب شماره 8011920079 این شرکت نزد بانک ملت شعبه میدان فاطمی کد 67025 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران خیابان شهید بهشتی خیابان سرافراز کوچه یازدهم پلاک 6 کد پستی 1587696915 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان شهید بهشتی خیابان سرافراز کوچه یازدهم پلاک 6 کد پستی 1587696915 تحویل و رسید دریافت نمایند.

- سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران خیابان شهید بهشتی خیابان سرافراز کوچه یازدهم پلاک 6 کد پستی 1587696915 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان شهید بهشتی خیابان سرافراز کوچه یازدهم پلاک 6 کد پستی 1587696915 تحویل و رسید دریافت نمایند.

13- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شماره 8011920079 این شرکت نزد بانک ملت شعبه میدان فاطمی کد 67025 اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران خیابان شهید بهشتی خیابان سرافراز کوچه یازدهم پلاک 6 کد پستی 1587696915 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان شهید بهشتی خیابان سرافراز کوچه یازدهم پلاک 6 کد پستی 1587696915 تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14- حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ا یجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه گردیده و مبلغ حاصل از فروش، پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه، به حساب بستانکاری سهامداران مربوطه منظور خواهد شد.

نکات مهم:

-  مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی برعهده ناشر است.

-  ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.

-  ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

-  با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید.

- سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، میتوانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.fanava.comمراجعه و یا با شماره تلفن 88885161 تماس حاصل نمایند.

- گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.fanava.comو سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرسwww. codal. ir در دسترس می‌باشد.

آگهی حق تقدم و پذیره نویسی خرید سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) ثبت شده به شماره 199336 و شناسه ملی 10102411479هیئت مدیره شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)

 

فن آوا


تاریخ : 1396/02/26-10:24:36 | بازدید : 2079
برچسب :

نظرات كاربران - 0 نظر
ثبت ديدگاه
نشاني ايميل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌هاي موردنياز علامت‌گذاري شده‌اند *