صنعت پرداخت الكترونيك كشور درسال 98 به كدام سمت وسو مى رود؟

a

صفحه اصلی   اخبار
1

  

  صنعت پرداخت الكترونيك كشور درسال 98 به كدام سمت وسو مى رود؟

  درپى نوسانات نرخ ارز و تاثيرات آن بر صنايع بسيارى از فناورى ها در حوزه پرداخت طى سال 97 و همچنين تدوين مصوبات و انتشار اسنادى از سوى قانونگذاران صنعت بانكى و پرداخت كشور، ماهنامه فن آوا به گفتگو با كارشناسان اين حوزه پرداخت...

به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا: درپى نوسانات نرخ ارز و تاثيرات آن بر صنايع بسيارى از فناورى ها در حوزه پرداخت طى سال 97 و همچنين تدوين مصوبات و انتشار اسنادى از سوى قانونگذاران صنعت بانكى و پرداخت كشور، ماهنامه فن آوا در آخرین شماره خود  گفتگويى با مرتضى ترك تبريزى و مسعود پشمچى مدير امور  فناورى اطلاعات و معاونت فناورى اطلاعات بانك هاى ملت و پارسيان داشت. حركت به سمت بانكدارى ديجيتال در سال 98 گريز ناپذير است مدير امور فناورى اطلاعات بانك ملت در ابتدا مى گويد: با توجه به هزينه اى كه از ناحيه فشارارزى و كارمزدى وارد مى شود رويكرد بانكها در حوزه فناورى اطلاعات به سمتى است كه از تكنولوژى هايى كه تاكنون روى آنها سرمايه گذارى كرده اند در جهت كاهش هزينه ها استفاده كنند.

در سال 98 صنعت بانكى و پرداخت قطعاً از تكنولوژى هايى مانند كلان داده و بلاكچين بيشتراستفاده خواهند كرد و به سمت بانكدارى ديجيتال خواهيم رفت. استفاده از كانالهاى چندكاره پرداخت وبحث بانكدارى باز نيز از مواردى هستند كه در سال آينده رشد خواهند كرد.

مرتضى ترك تبريزى معتقد است: در سال آينده حوزه هاى زيادى رشد خواهند كرد. در حوزه مختلف از جمله صنعت بانكى و پرداخت كشور، رشد بلاكچين؛ در دو سال اخير شناخت و دانش خوبى ايجاد شده و اقداماتى در حوزه استخراج ارز رمزها و توليد محصولات مبتنى بر بلاكچين شكل گرفته است. در حوزه قراردادهاى هوشمند نيز اقداماتى صورت گرفته است و آمادگى لازم براى رشد محصولات در سال 98 وجود دارد. حوزه كيف پول حوزه ى بسيار پركاربر ديگر خواهد بود.همچنين بايد به سمت رشد QR كدها برويم.

وى مى افزايد: روند ديگرى كه در سال 98 شاهد رشد آن خواهيم بود رفتن به سمت چهارچوب و استانداردهاى حوزه IT است.حوزه ITIL و COBIT حوزه هايى است كه بانكها در حال حاضر نيز به آن ورود كرد ه اند وبانك مركزى نيز به آن علاقه نشان داده است تا بانكها با اين چهارچوبها ارزيابى شوند. بحث هايى مثل مديريت ريسك و شناخت و ارزيابى دارايى هاى بانكى نيز از مواردى است كه رشد خواهند داشت. با توجه به افزايش حجم دارايى ها و لزوم شناخت ريسك اين دارايى ها، اهميت و شدت اثرآنها دربحث رخداد و رويداد، حركت جدى به سوى اين استانداردها در سال 98 الزامى به نظر مى رسد.

مسعود پشمچى، معاون فناورى اطلاعات بانك پارسيان نيز روند تكنولوژى ها در سال آينده را اينگونه بازگو مى كند: هم اكنون تلاشهايى براى استفاده از تكنولوژى هاى جديد در كشور انجام شده است كه به نظرم در سال 98 شركتهاى پرداخت بيشتر به آنها متمايل خواهند شد. QR و Mobile Wallet به صورت گسترده تر مورد استفاده قرار خواهند گرفت و به تدريج بخش بيشترى از بازار تراكنشهاى خرد را جذب خواهند كرد.

بايد توجه داشت به هيچ عنوان ادامه روند قبلى در خروج ارز، خريد و نصب دستگاه POS به عنوان مدل كسب و كارى شركتهاى پرداخت قابل استمرار نيست وبايستى اين شركتها از زيرساختهاى سخت افزارى به سمت كاربرد فناورى هاى جديد و نرم افزارهاى موبايل حركت كنند تا ضمن كاهش هزينه ها بتوانند سهم بازار مناسبى را به دست آورند. در حوزه بانكها هم ارائه خدمات بانكدارى باز و بستر Open API بر مبناى الگوى PSD2 رشد گسترده ترى خواهد يافت.

پشمچى معتقد است: بازار جديدى كه احتمالاً درسال جديد توسعه پيدا مى كند موضوع رمز ارزها و بلا كچين است كه البته با پيشنويس پيشنهادى بانك مركزى، ورود رمز ارز به حوزه پرداخت ممنوع شده است؛ اما در صورت اقبال مردم به برخى زيرساختهاى ايجاد شده داخلى، مى تواند بخشى از تراكنشهاى مالى را به اين سمت جذب نمايد؛ خصوصاً بخشى كه جهت حفظ ارزش دارايى ها انجام مى گرديد.

گام مهمى در حوزه كارمزد در سال98 برداشته نمى شود

پشمچى بيان مى كند: در سال 98 به واسطه مشكلات تحريم در ورود تجهيزات و افزايش قيمتها، سال ويژه اى براى صنعت پرداخت است. از طرفى مشكلات فوق شديداً صورتهاى مالى شركتهاى PSP ها را تحت فشار قرار خواهد داد وا ز طرفى همان مشكلات و فشارهزينه هاى كارمزدى به بانكها باعث محدوديت بيشتر جريان درآمدى شركتهاى پرداخت از سمت بانكها خواهد شد. لذا سال سختى را براى حوزه پرداخت پيش بينى مى كنم. تنها راهكارهاى برون رفت از اين جريان مى تواند اول وجود اراده و عزم جد ى تر رگولاتر صنعت و تغيير الگوى كارمزدى موجود و دوم كاربرد تكنولوژى براى كاهش هزينه ها باشد. البته براى گزينه اول با توجه روند موجود شانسى وجود ندارد و شركتهاى پرداخت و بانكها نمى توانند به آن اميدوار باشند و تنها گزينه قابل دسترس، موضوع استفاده از تكنولوژى در جهت كاهش هزينه هاست.

تبريزى نيز معتقد است: در سال 98 گامى در حوزه كارمزد برداشته نمى شود و اميدى به اصلاح آن نيست به همين سبب با ابزارى مانند كيف پول بايد تحمل خود را بالا ببريم و با آفلاين كردن بخشى از تراكنشها كارمزد كمترى بپردازيم. بايد بدانيم نظام كارمزدى فشار زيادى بر پيشرفت تكنولوژى و صنعت خواهد آورد و اگر نتوانيم به طور مداوم سرويسها را از لحاظ كمى و كيفى بالا ببريم مانع توسعه بانكدارى الكترونيك شده ايم وعدم توسعه سرويسها قطعاً نارضايتى عمومى را بالا خواهد برد.

مشاركت، موضوع مهم سال 98

تبريزى مى گويد: رشد فعاليتهاى مشاركت محور با توجه به اتفاقات سال 97 محتمل است. در سال آينده بانكها و شركتها بايد با يكديگر مشاركت كنند و به جاى اينكه هر بانك يا شركت به طور جدا سرمايه گذارى كند، با يكبار سرمايه گذارى محصولى ايجاد شود كه كل صنعت از آن استفاده كند و براساس پروتكل هايى، نقش آفرينان از اين سرمايه گذارى منتفع شوند كه بتوانيم هزينه ها را كاهش دهيم و به حوزه هاى ديگر به خصوص بلا كچين و كيف پول بپردازيم.

وى مى افزايد: رگولاتورى در حوزه پرداخت يارى و كيف پول اقداماتى انجام خواهد داد و مصوباتى كه تاكنون آماده شده اند تكميل خواهند شد. در حوزه استانداردهاى بين المللى نيز اقداماتى به خصوص دربخشهاى پرتراكنش در دست انجام است. بايد توجه داشت به دليل تحريمها اتصالات بسيارسخت شده است. با اينكه سخت افزارها به هر شكل ممكن وارد كشور مى شوند اما در بحث گواهينامه ها و بروزرسانى نرم افزارها دچار مشكل خواهيم بود.

در حوزه اخذ استانداردها و ارتباطات بين المللى نيز بايد مراقب باشيم و هزينه هاى بى نتيجه ايجاد نكنيم. در بخش ايجاد محدوديتها چه از لحاظ امنيت سيستمى و چه از لحاظ كنترل نقدينگى امكان ارايه بخشنامه از سمت رگولاتورى وجود دارد. بايد توجه كنيم در خيلى از مواقع به علت ايجاد محدوديتهايى مانند جابه جايى در تراكنشها و محدوديتهاى امنيتى( مانند استفاده از رمزهاى يكبارمصرف)؛ استفاده از كانالهاى الكترونيك سختتر مى شود و ممكن است مراجعات حضورى افزايش يابد. بايد بين اين دو بخش يعنى استفاده سهل و آسان و ايجاد محدوديت، تعادل ايجاد شود تا سرويسها را به صورت ايمن و آسان ارايه دهيم.


تاریخ : 1398/01/24-12:23:32 | بازدید : 158
برچسب :

نظرات كاربران - 0 نظر
ثبت ديدگاه
نشاني ايميل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌هاي موردنياز علامت‌گذاري شده‌اند *